Integritetspolicy

HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER  

VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter som lämnas till oss av kund
Framför allt behandlar vi personuppgifter som lämnas av kund i samband med köp av produkter men även vid kontakt via
e-post. Exempel på personuppgifter som sparas vid köp är: Namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Personuppgifter från hemsidan
Personuppgifter från cookies som samlar in information på och från din webbläsare. Läs mer om cookies här.
Personuppgifter från tredje part
Vid beställning mot faktura hämtar vi personuppgifter från vår leverantör av fakturatjänster. Detta för att säkerställa att fakturan ställs till rätt person. 

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?
Vi kommer att dela personuppgifter så som namn och adress både till vår partner vad det gäller tillverkning av produkter, Ericsons Foto, samt till transportföretag. Normalt så sker leverans av produkter direkt av Ericsons Foto, läs mer om hur dem behandlar personuppgifter här. Vi kommer även dela personuppgifter till vår partner av fakturahantering.